2 مهر 1396
502

وصیت نامه

ما و مجنون همسفر بودیم در صحرای عشق/ او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره‌ایم هشدار مرید راه فانی نشویم/ بیهوده اسیر زندگانی نشویم حیف است که در مکتب قرآن مجید/ بوسیده شویم و جاودانی نشویم


ادامه مطلب
قدرت گرفته از سایت ساز ابرار