2 مهر 1396
521

قرارگاه فرهنگی شهید مهدی ثامنی راد

قرارگاه فرهنگی شهید ثامنی راد با تکیه بر فرهنگ و ارزش های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان فعالیت خود را آغاز می نماید.

قدرت گرفته از سایت ساز ابرار